นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Ico48

ขอบคุณ คุณไม่หยุดนิ่ง กับท่านumpairat ที่ให้ความเห็น

ความจริง อยากจะเห็นการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ระดับเริ่มเรียนในโรงเรียน เพราะมาถึงระดับอุดมนั้น กลัวไปแล้ว  

อย่างไรก็ตาม คงต้องช่วยกันทุกระดับ ทั้งทำความเข้าใจกับผู้เรียน การสร้างบรรยากาศ โดยเฉพาะจิตวิทยา ที่ทำให้กล้ามากขึ้น ในชีวิตจริง แม้แต่ภาษาไทยก็ใช้เป็นการสื่อสาร หากเอาหลักการใช้ภาษามาจับก็ผิดเหมือนกัน

ในส่วนของคณะทรัพยฯก็พยายามให้มีการใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอ่านบทความทางวิชาการ ให้มีการกระจายกิจกรรมในทุกภาคการศึกษา การทำสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ความจริง ความสามารถภาษาอังกฤษของบัณฑิต ม.อ. ก็ยังเห็นว่าใช้ได้ พบศิษย์เก่าที่ทำงานในบรรยากาศที่ต้องใช้ก็สามารถทำได้ แสดงว่าบรรยากาศนั้น สำคัญต่อการใช้ภาษามาก ๆ