นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 October 2009 19:07
#49195

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก ทรงให้พระองค์ท่านหายจากพระประชวรโดยเร็ววัน

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ปน