นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

Ico48
นศท.หญิง สุพรรษา แดงสุข [IP: 180.183.197.222]
09 ตุลาคม 2552 18:56
#49191

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าจทบ.ปน