นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Ico48

เห็นด้วยค่ะ และเราคงต้องแยกนะคะว่า เราอยากให้นักศึกษาของเราพูดได้เท่านั้นหรือ  เราคงอยากให้อ่านได้ด้วยเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม  ตอนนี้ภาษาอังกฤษ 1 เน้นฟังและพูด  อังกฤษ 2 จึงค่อยเป็นอ่านและเขียน  คือให้กำลังใจก้นก่อนว่าพูดนะ ไม่ยากอย่างที่คิด  แล้วค่อนไปสู่สิ่งที่ยากขึ้น