นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Ico48

เห็นด้วยครับ ที่สำคัญภาษาเมื่อเรียนแล้วต้องใช้จริงมิใช่เรียนในห้องแล้วออกนอกห้องยังพูดภาษาไทยอยู่ ทำไมเราไม่ทำให้ มอ. เรา หันมาพูดภาษาอังกฤษกันทั้งมหาวิทยาลัยครับ อาจารย์ควรเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาก่อน อาจารย์เองยังไม่พูดเลยแล้วนักศึกษาจะพูดได้อย่างไรละครับ

แม้ว่าจะพูดผิดพูดถูกบ้างก็ขอให้พูดออกมาก่อนเพื่อเป็นการสร้างความกล้าหาญออกมา เมื่อมีการพูดครั้งที่หนึ่งแล้ว ครั้งที่สอง สาม สี่ ห้าและครั้งอื่น ๆ ก็จะเกิดขึ้น ถ้าพูดผิดผู้ที่รู้ก็ควรช่วยแก้ไขให้เขามิใช่เยอะเย้อเขาจนเขาไม่กล้าพูดซึ่งเป็นแนวคิดเชิงลบ เราต้องสร้างแนบคิดเชิงบวกให้ได้ครับโดยการกระตุ้นให้กล้าพูดก่อนแล้วค่อยมาช่วยกันแก้ไขสิ่งผิดพลาดทีหลัง ลองนึกถึงเด็กเล็ก ๆ สิครับว่า เขาเรียนรู้ภาษาอย่างไรหรือนึกถึงพวกเราสมัยเด็กก็ได้ครับ เราเริ่มจากการฟังมาก ๆ ก่อนแล้วจึงเริ่มหัดพูดซึ่งมีทั้งถูกและผิด หลังจากนั่นจึงเข้าชั้นเรียนเพื่อเริ่มเรียนการอ่านและเขียนใช่ไหมละครับ เราอาจนำแนวทางนี้มาสอนเด็กก็ได้นะครับ หลายคนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ประถมปลายหรืออาจจะประถมต้นเลยก็ได้จนถึงมหาวิทยาลัยแล้วยังพูดไม่ได้เลย (บางคนไม่มีโอกาสได้พูดเลยเพราะไม่มีใครให้เขาพูด) เราควรร่วมกันสร้างให้เขาพูดได้สิครับ

ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส หรือภาษาอื่น ๆ ถ้าไม่ได้ใช้จริงแล้วเรียนไปก็คงจะไม่มีประโยชน์แน่นอน เราคงต้องกระตุ้นให้มีการใช้ภาษากันจริง ๆ เสียทีนะครับ