นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง

Ico48

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ...

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาคบังคับกิจกรรม 100 ชั่วโมง  มันทำให้แก่นของกิจกรรมเปลี่ยนไปเลยทีเดียว