นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง

Ico48

ชอบบันทึกนี้ครับ

ในการดำเนินชีวิตเรามีความขัดแย้งกันอยู่เสมอ

การดูแลลูกอย่างไข่ในหิน ทำให้ลูกช่วยตัวเองไม่เป็น

การปล่อยให้เด็กช่วยเหลือตนเอง ทำให้เด็กเข้มแข็งขึ้น

จำนวนเตียงในรพ./ประชากร ต่ำหรือสูงดี

สูง แสดงว่าประชากรมีสุขภาพไม่ดี ต้อง admit เข้าโรงพยาบาลจำนวนมาก?

ต่ำ แสดงความขาดแคลนเตียงใน รพ.?

คงต้องช่วยกันทบทวนตัวชี้วัดเหล่านี้กันบ้างน่ะครับ