นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง

Ico48
  • ผมเคยพบคนสูงวัยสองคน ที่เป็นพี่น้องกัน
  • คนหนึ่งคงมีบุญ ได้นั่งกินนอนกินตั้งแต่ต้น เพราะฐานะดีกว่า อยู่ในเมือง ความสะดวกพร้อม
  • อีกคน ต้องช่วยตัวเองตลอด แม้แต่อาบน้ำบางครั้งก็อาบน้ำบ่อ เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ได้มีรายได้ประจำ
  • ปรากฎว่า คนแรก มีโรคประจำตัวแบบโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน และเป็นอัมพฤกษ์ตั้งแต่อายุไม่มากนัก
  • อีกคน ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉง จนแม้อายุแซงค่าอายุขัยเฉลี่ยของคนในประเทศไปลิบลับ
  • นึกเปรียบเทียบตามที่อาจารย์กล่าวไว้ ก็เข้าใจซึ้งเลย ว่าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ
  • ตัวเองได้ไปช่วยสอนที่ ม.อื่น ที่นักศึกษาขาดโอกาสทางวิชาการ ก็พบว่า คนที่เขาขาดโอกาสทางวิชาการ กลับขวนขวายหา
  • แต่เวลาสอนเด็กมีโอกาสดีกว่ามาก กลับเห็นการโอกาสดี ๆ ที่ตัวเองมีทิ้งแบบไม่เห็นคุณค่าเอาเสียเลย คือเรียนเอาแค่เกรด แต่ไม่เอาความรู้ !