นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 2

Ico48

click เข้าไปดู สาระ แล้ว น่าสนใจมาก

เอาแต่เนื้อๆ เน้นๆ อย่างนี้น่าจะดีนะครับ

ตามเชียร์อยู่ที่หาดใหญ่ครับ