นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48

ขอบคุณครูพิทที่นำเทคนิคการทำงานมาแลกเปลี่ยน เท่าที่ดูไม่น่าจะทำยาก แต่หลายท่านไม่ทำ

ขอให้มีความสุข สนุกงานกับงานตลอดไป