นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48
ครูพิท [IP: 110.49.8.48]
04 ตุลาคม 2552 18:41
#49012

การทำงานให้มีความสุขและเก่งขึ้น

           สำหรับกระผมมีเทคนิคและสูตรง่ายๆดังนี้ครับ

1.ทำใจให้รักงาน(ให้นึกถึงผลดีและผลเสียหากเราทำ

    งานหรือไม่ทำงานผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร)

2.ตั้งเป้าหมายวางกติกาให้ตนเอง เป็นต้นว่า

    2.1.จะไม่บ่น

    2.2.จะทำงานติดต่อกันเป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้ว

            ค่อยพัก

    2.3.ภายใน 1 วัน รายงานเล่มนี้ต้องเสร็จ

3.ถ้าเราทำได้ตามที่เราวางเป้าหมายนั่นคือ คุณเป็น

    คนที่เก่งและมีความสุขแล้ว    ทุกอย่างในชีวิตเรา

     จะเป็นผลบญทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเอง