นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
mandala (Recent Activities)
29 September 2009 16:03
#48873

ขอขอบพระคุณทุกความเห็นของท่านผู้ไม่แสดงตน  เป็นอย่างสูง

ทุกข้อคิดเห็นได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น ดิฉันคงจะได้มีโอกาสเขียนบันทึกเกี่ยวกับ PMQA
และหวังว่าคงได้รับข้อเสนอแนะดีๆ ต่อไป

ด้วยความนับถือ