นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานนโยบายและแผนสำคัญอย่างไร

Ico48

ถูกต้องค่ะ ต้องรุกฆาต หรือถ้าพูดง่ายๆ ต้อง้อ ง้อค่ะ ตามง้อ ตามตื๊อนั่นเอง ฮา