นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เทศกาลประเมินผลการปฏิบัติงาน....กับเป้าหมายของกองฯ

Ico48
น้องโต้ง [IP: 118.173.3.79]
27 September 2009 17:33
#48814

 

มีอีกอย่าง  ที่อยากจะเสนอมานานแล้วครับ  แต่ก็ไม่กล้ากลัวจะเป็นภาระ  พี่ ๆ  คือการรวบรวมการให้คำปรึกษา (ปัญหา และวิธีแก้ไข) ที่กองการเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเคยให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์ หรือการหารือก็ตาม ไว้ในโปรแกรม หรืออะไรก็ตามที่สามารถสืบค้นได้ จะเป็นประโยชน์มากมายครับ เพราะสามารถค้นหาได้เอง เหมือนกับที่คำตัดสินของศาลที่เค้าจะเก็บบันทึกไว้ และก็มักจะใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดีที่มีลักษณะคล้าย ๆกัน ในทางกลับกัน ก็จะเป็นแนวทางให้บุคลากรของ มอ.ปฏิบัติด้วย