นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
ความเห็น [IP: 58.9.13.102]
27 September 2009 07:26
#48802

ข้าพเจ้ายังติดใจคำถามที่ว่า"เมื่อคณะ/หน่วยงาน PMQA หรือ Baldrige Criteria ยังต้องทำ SAR 9 มาตรฐานอีกหรือไม่"

ขอยืนยันว่า 9 มาตรฐานไม่ต้องทำอย่างแน่นอน...แต่ถ้าเป็นคำถามว่า"ต้องทำ SA(Self Analysis) ตามมาตรฐาน PMQA หรือไม่

คำตอบคือ ผู้นำ(Leadership) เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาควรทำอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเมินความสามาถตนเองในเรื่องการวางแผน(Strategic Planning), การจัดกระบวนการ(Process Management)หรือกระบวนการงานที่รับผิดชอบ และ การบริหารคน(Workforce Focus)

ทั้ง 3 เรื่องที่ใช้ประเมินตนเองดังกล่าวควรทำเป็นคู่มือ(ระบบ)เพื่อให้ง่ายในการประเมิน สะดวกทั้งการประเมินตนเองและการประเมินของ Examiner โดยตรวจว่า ทำตามคู่มือได้ระดับไหนโดยใช้ Likert Scale ให้คะแนน(ตนเอง)ซี่งง่ายและเขื่อถือได้

 

ในความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า ม.อ.เป็นแสงสว่างที่นำทางให้ชาติพ้นจากความมืดมิดนำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม และปฏิรูปการเมือง(ปฏิรูประบบราชการ)...ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันคือ PMQA

 

ที่ข้าพเจ้ามองเห็นเช่นนั้น สังเกตได้ที่ Bloc นี้แค่นั้น

1. อาจารย์สุวิต ระดับขนาดไหนเรื่อง Baldrige Criteria ก็รู้กันอยู่แล้ว

2. คุณ Chain of Love ให้ความสำคัญต่อคู่มือ(ระบบ)

3. คุณมันดาลาเชี่ยวชาญเรื่องแผน...แผนยุทธศาสตร์ต้องมี"ระบบ"รองรับ เพราะระบบมีความสำคัญกว่าคนและเทคโนโลยี..วางแผนเป็นระบบนำทางไปทิศไหน คนก็ตามไปทางนั้น

* การออกแบบระบบ ต้องทำให้ง่าย มีความชัดเจน, มีความสง่างาม(โครงสร้าง), มีประสิทธิภาพ..ความเฉียบ, มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว, รื้อมันได้, แก้ไขและปรับปรุงมันได้ กระทัดรัด...จิม โฮแรน เขียนในหนังสือน่าอ่าน "The one page Business Plan"

Tom Peters เขียนเกี่ยวกับการออกแบบระบบในหนังสือเรื่อง Re-imagine เน้นที่ทำให้ง่าย "Keep it simple, stupid" (หรือเรียกย่อๆว่า KISS นั่นแหละ)