นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์

Ico48

ขอบคุณท่าน ผช. ยุทธนา และคุณmandala ที่ร่วมแสดงความรู้สึกดี ๆ กับบัณฑิต

ในฐานะอาจารย์ที่แท้จริง การมีลูกศิษย์สำเร็จการศึกษา ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ต้องแสดงออกทุกครั้ง มีความสุขใจทุกที