นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
mandala (Recent Activities)
25 September 2009 15:37
#48765

เรียน คุณความเห็น

หากมหาวิทยาลัยจะเริ่มทำ Baldrige Critetia ทั้ง 7 ข้อ ทั่วทั้งองค์กรไปพร้อมๆ กัน  ทั้งใน

  • ระดับมหาวิทยาลัย
  • ระดับคณะ

แต่ละระดับสามารถทำไปพร้อมๆ กันได้เลย  หรือในระดับคณะต้องรับนโยบายจากระดับมหาวิทยาลัยก่อน

ในส่วนของการจัดทำคู่มือ  เราต้องลงรายละเอียดถึงแนวทางการดำเนินงานในแต่ละข้อคำถามเลยหรือไม่