นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
mandala (Recent Activities)
24 September 2009 23:31
#48730

เรียนถามคุณความเห็น

  • "PMQA" เหมือนหรือต่างจาก "Baldrige Criteria" อย่างไร
    เพราะทราบว่า ก.พ.ร. จะกำหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ดำเนินการ "PMQA" ต้องจัดทำคำรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

  • เมื่อคณะ/หน่วยทำ "PMQA" หรือ "Baldrige Criteria" ยังคงต้องทำ "SAR" 9 มาตรฐานอีกหรือไม่