นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์

Ico48
mandala (Recent Activities)
24 September 2009 16:07
#48715

การได้ถ่ายรูปกับคณาจารย์ในวันรับปริญญา เป็นความชื่นใจของบัณฑิตเป็นอย่างมาก

ดีใจและปลื้มใจแทนบัณฑิตที่คณะจัดงานดีๆ ครั้งนี้ค่ะ