นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การดูงานของงานหอพักนักศึกษา

Ico48
  • จ้า.....เราชวนแล้วนะ  ไม่ไปเองนี่......
  • แล้วจะนำบันทึกตอนต่อไปนำเสนอม.แม่โจ้ และวัดร่องขุ่น เราได้พบกับอาจารย์เฉลิมชัยด้วยละ