นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
ความเห็น [IP: 58.9.18.153]
23 กันยายน 2552 22:53
#48683

สวัสดีครับอาจารย์สุธิษาและอาจารย์สุวิต

 

ขอบคุณมากที่ให้ความสนใจความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่อง QA เท่าไรนัก แต่มีประสบการณ์เรื่องการบริหารระบบ(คุณภาพ)ค่อนข้างมาก

ขอเล่าประสบการณ์เล็กน้อย...ข้าพเจ้าเคยทำงานกับ US.Federal Government เมื่อหลายสิบปีก่อน ทำงานคลุกอยู่กับ US.Federal Manuals จนชินชาและรู้ตื้นลึกหนาบางในการออกแบบระบบ(System design)พอสมควร

ข้าพเจ้าเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ออกแบบคู่มือ (Quality Manual)อย่างเป็นระบบ(ทุกบทมีเป้าหมายและวิธีปฏิบัติ)เป็นภาษาไทยเมื่อกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ก่อนมี ISO.9000 โดยประยุกต์มาจากคู่มือการบริหารของรัฐบาลสหรัฐ(Management System Manual) แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เห็นความสำคัญของคู่มือถึงขนาดโลกนำไปใช้เป็นหัวใจของการปฏิรูปการบริหารทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนเช่นปัจจุบัน

 

เมื่อสิบปีเศษที่ผ่านมา ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนรักเป็นอาจารย์สอนปริญญาโทอยู่ที่นั่นและขอให้ข้าพเจ้าไปอ่านเรื่อง ISO 9000 เพื่อไปเล่าให้เขาฟังเพื่อนำไปสอนนักศึกษา ข้าพเจ้าเลยรู้ว่าหัวใจของ ISO.9000 คือ Quality Manual ซึ่งใช้เป็นตัวประกันคุณภาพ QA.

จากการศึกษา ISO.9000 ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่า พวกที่ตั้งระบบนี้ชื่อว่า คณะกรรมการTC-176 ที่เริ่มร่าง ISO.9000 ระหว่างปี 1980-1987 ก็มีปัญหาเรื่องออกแบบระบบ

เนื่องจาก TC-176 รู้ว่า "ระบบคู่มือ"ที่ดีที่สุดคือคู่มือของรัฐบาลสหรัฐ(US.Federal Government Manual)จึงแนะนำวิธีการจัดทำมาตรฐานสากลตามตัวอย่างมาตรฐานอังกฤษ BS-5750 ซึ่งมีต้นแบบมาจาก MIL-Q-9858A ซี่งเป็นระบบจัดซื้อ(Procurement system)ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ มิใช่ระบบบริหาร

นี่คือจุดอ่อนของสำนักงานใหญ่ ISO สังเกตได้ที่ไม่เคยแสดงให้เห็นตัวอย่างระบบ(Manual)เลยตั้งแต่ประกาศใช้ ISO 9000 เป็นครั้งแรกเมื่อปี 1987 โดยโยนความรับผิดชอบการออกแบบระบบให้องค์กรที่ขอใบรับรองทำกันเอง ซึ่งภาระนี้ไปตกอยู่ที่องค์กรที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ช่วยทำ Quality Manual ให้ลูกค้า  ข้าพเจ้าเห็นว่ายังไม่มีคุณภาพดีพอ เพราะ Manual ที่ดีจริงต้องทำหน้าที่ได้ครบองค์ประกอบ 3 ข้อ

1. เป็นเอกสารที่ชี้นำว่าต้องทำอะไรบ้าง Document what to do.

2. ปฏิบัติตามที่เขียนได้ Do what you documented.

3. .ใช้ระบบตัวนี้เป็นเครื่องมือประเมิน Verify what you are doing it.

ตามที่อาจารย์สุวิตบอกว่า เรื่องการประเมินภาบในเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น คู่มือขององค์กรนั้นต้องมีคุณภาพด้วย เพราะคู่มือเป็นระบบสำคัญที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ(ดู Process Audit Checklist ในหนังสือเรื่อง "Productivity and Quality Management" ของ John L.Hradesky,1988)

ปัญหาการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาต่างๆในประเทศไทยยังใช้ไม่ได้ เพราะยังออกแบบระบบ(System design)กันไม่เป็น

เพราะขาด"ระบบคู่มือ"อันเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล

วันหลังจะมาเขียนเล่าประสบการณ์ให้อ่านอีก...สวัสดีครับ อาจารย์สุธิษา และ อาจารย์สุวิต