นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์

Ico48
pai (Recent Activities)
23 September 2009 11:19
#48654

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่าน รวมทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มอ. ทุกคณะฯ ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ครับ