นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์

Ico48
รศ.เสาวนิต [IP: 192.168.100.112]
23 กันยายน 2552 10:43
#48652

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่แจวเรือพาลูก

ศิษย์ไปส่งถึงฝั่งแล้วอีกรุ่นนึง หายเหนื่อยเลยชั้ยม้าย

แจวต่อไปเน๊อะ เป็นกำลังใจให้