นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2551

Ico48
ความเห็น [IP: 61.90.100.77]
23 กันยายน 2552 01:26
#48630

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยอาการน่าเป็นห่วงหลายรายด้วยกันที่ผู้ป่วยทุกคนสามารถบำบัดให้หายขาดได้ด้วยยาวิเศษขนานเดียวกันคือ "ระบบ"(Set of management practices หรือ Documented Procedures)

 รายชื่อผู้ป่วย

1. นาย ศธ. ป่วยหนักเป็นโรค"ปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว"ทั้งๆที่ใบผีบอกชื่อตัวยาให้แล้ว ใบผีบอก(พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542)บอกไว้ชัดเจนว่ามียาชื่อ"ระบบ"ที่รับประกันว่ารักษาโรคหายขาด  นาย ศธ.ใช้ความพยายามรักษาโรคนี้มาหนึ่งรอบทศวรรษแล้ว...อาการป่วยไม่ทุเลาเพราะออกแบบระบบยา(System design)ไม่เป็น แต่ก็ได้ใช้ความพยายามลองผิดลองถูกมา 10 ปีแล้ว

นายศธ.มีกำลังใจดีมาก ประกาศด้วยความองอาจว่าจะรักษาด้วยวิธีลองผิดลองถูกรอบสองหรือทศวรรษที่ 2  ถ้ายังไม่ตายเสียก้อนหรือชาติยังไม่ล่มจมก็จะลองต่อไปอีกในรอบ 3 พ.ศ. 2562

 

2. นาย ก.พ.ร. ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง"ปฏิรูปการเมือง" รักษาเท่าไรก็ไม่หายทั้งๆที่มีใบผีบอกให้จัด"ระบบ"ถึง 2 ใบ คือ รธน.2540 ม.75 และ รธน.2550 ม.78(2) นาย ก.พ.ร.มองไม่เห็น"ระบบ"เพราะพิการทางสายตา

 อย่างไรก็ตาม นาย ก.พ.ร.พยายามรักษาโรคเรื้อรังดังกล่าวด้วยวิธี"คลำช้าง" และได้แนะนำให้คนตาบอดรายอื่น คือ นายรัฐสภา ให้ใช้วิธีคลำช้างปฏิรูปการเมืองด้วย ซึ่งนายรัฐสภาใช้วิธีแก้รัฐธรรมนูญแทน"จัดระบบ"

 

3. รายที่สามมี 2 คน คือ นาย สศช. และ นายสภาที่ปรึกษาฯ ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์หลงลืมเรื่องระบบ  จนกระทั่งฝรั่ง Mr: ISO.9000:2008 กำหนดให้ใช้ระบบตามแผนโฮชิน(Hoshin Kanri ดูใน google)ซึ่งเป็นการวางแผนอย่างมีระบบ(System of Planning)ที่ต้องเป็นแผน 1 ปี(Annual Plan)และต้องมีการทบทวนแผน(Formal Review)ทุกไตรมาส 3 เดือน.

โรคอัลไซเมอร์ทำให้นาย สศช.ไม่รู้ว่า แผนทั้ง 10 ฉบับที่ได้เคยทำไว้นั้น ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพไม่เกิน 15%เท่านั้น เพราะไม่มี"ระบบ"รองรับ

แผนฯ 11 ที่จะทำแผนเป็นระยะสั้น 2 ปีนั้นก็ควรจำแนกเป็นแผน 1 ปี(Annual Plan)ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และต้องมี"ระบบ"ประกอบการแผน(Plan) รวมทั้ง"ระบบ"ประกอบการปฏิบัติตามแผน(Do) อีกทั้งในการตรวจสอบ(Check)หรือการประเมินแผนทุกไตรมาส..ต้องทำเป็น"ระบบ"ด้วย

"ระบบ"เป็นตัวยาที่ช่วยรักษาผู้ป่วยทั้ง 2 ให้หายขาดจากโรคได้