นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน

Ico48

โอวาทข้อหนึ่งตรงกับข้อแนะนำหนึ่งในการทำงานแบบโปรแอคทีปนะคะ ที่ว่าอนาคตของเราเราสร้างได้