นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความมุ่งมั่นในการทำงาน

Ico48

สวัสดีค่ะพี่เมตตา 

   ต่อไปถ้ามหาวิทยาลัยของเรามีแผนพัฒนารายบุคคล สายฝนว่าดีมากเลยค่ะ  

    ถ้าพอสิ้นปีของแต่ละปีให้แต่ละคนวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์งานของตนเองออกมาเป็นรายบุคคลแล้วนำมาแก้ปัญหาก็น่าจะดีนะค่ะพี่ แล้วนำปัญหาของแต่ละคนไปพัฒนาองค์กรต่อไป