นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ.

Ico48

ขอบคุณคุณปุกปุยที่ส่งยิ้มให้ (ใช่หรือเปล่า?) ของดีต้องชม และส่งเสริม ตามหน้าที่ผู้ประเมิน