นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ

Ico48

คุณมอนลี่ ขอให้ทำความคาดหวัง เป็นสมหวัง

คุณเมตตา ข้อความแรกนะดีแล้ว

คุณรัตติยา น่าจะสุขใจมากขึ้น ถ้าทำให้เกิดผล

ท่านเฒ่า QC 555 หมายถึงชอบใจ? ความจริงคนนะไม่ใช่ต้นไม้ ที่ต้องคอยให้ใครมาบอกว่าเป็นวัชพืช หรือมีค่าการใช้งาน คนน่าจะแสดงค่าของตนเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาจัด