นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ

Ico48
  • จริงซิ!...ดิฉันก็ชำนาญงานเหมือนกัน...สงสัยต้องเปลี่ยนสภาพเป็นชำนาญการ บ้างแล้ว.
  • เป็นชำนาญงานอย่างนี้ก็มีข้อดีนะคะ...หลวงไม่ต้องเปลืองเงินรายเดือนค่า ชำนาญการ...