นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ

Ico48
Monly (Recent Activities)
17 September 2009 22:16
#48432
  • ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำ   และมีความคาดหวังมากขึ้นให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับปฏิบัติการ