นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์

Ico48
  • ที่สังเกตเห็นและเทียบกับพุทธขงเราคือ จำนวนนักบวช...ที่มาทำพิธีศพ... ในศพของชาวคริสตร์มีนักบวชหรือบาทหลวงเพียง 1 องค์สวดวิญญาณ
  • ที่เหมือนกันคือมีการ..อธิษฐานให้ดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ และมีการอโหสิกรรมต่อกัน
  • ขอบคุณค่ะ