นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์

Ico48
  • ได้ไปงานศพที่เป็นศาสนาคริสต์ในครั้งนี้ด้วย และเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะ 
  • ได้สอบถามเจ้าภาพในเรื่องพิธีกราบไหว้ศพ  ไม่ทราบว่าจะทำเหมือนศาสนาอื่น ๆ หรือเปล่า   ซึ่งทางเจ้าภาพก็ตอบว่า ในทางศาสนาคริสต์นั้น เขากำหนดให้ไหว้เฉพาะคนที่เป็นเป็น ๆ (คนที่มีชีวิต)  สำหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เขาเปรียบเสมือนดิน ซึ่งมีแต่ความว่างเปล่าค่ะ