นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร

Ico48

ตอบศิษย์เก่า

เป็นชื่อที่ตั้งเป็นคณะแรกที่ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ รวมประมาณ ๓๔ ปีแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างจากการเกษตร คือการรู้จักทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้คุ้มค่าและยั่งยืน