นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร

Ico48
ศิษย์เก่า [IP: 112.142.176.184]
14 กันยายน 2552 21:16
#48316
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อความหมายดีจังค่ะ ครอบคลุมทุกอย่าง มิใช่ด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียว(เหมือนที่อื่น) อาจหมายรวมถึง พลังงาน จากดวงอาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่น ถ่านหิน น้ำมันก๊าซ ป่าไม้ และอื่นๆ  อีกมากมาย