นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร)

Ico48
taporn [IP: 125.26.66.42]
12 September 2009 21:24
#48276

สงสารครูที่สอนคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องหวนกลับมาสอนเพื่อสอบสาระพัดสอบ ทางรอดและทางเลือกก็คือสอนข้อสอบ ติวเข้มจากข้อสอบเก่า กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากเด็กจึงถูกละเลย โรงเรียนกวดวิชาผุดเป็นดอกเห็ด ครูธุรกิจก็สอนพิเศษ ผู้ปกครองก็วิ่งตาม ความภูมิใจของทุกฝ่ายจึงอยู่ที่คะแนนสอบมากกว่าจะเห็นเด็กเป็นคนดีมีความสุข