นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 องค์กรเรียนรู้และการบริหารความรู้:นบ.ม.อ.2สัปดาห์ที่ 6

Ico48
  • ฟัง..แล้ว ฮา..ตลอดเหมือนกัน 
  • จิตที่ควรแก่การงานคือจิตที่ตั้งมั่น
  • เยี่ยมจริง ๆ ค่ะน้องดวง...ได้ทบทวนอีกครั้งก็บันทึกนี้แหละ โดน..ใจ