นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2552

Ico48

ขอบคุณค่ะ คนข้างหลังในความมีน้ำใจของ งานนี้คุณสัมฤทธิ์เป็นคนออกแบบ...หากมีอะไรจะรีบออกปากในทันทีค่ะ