นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 sharing ครูสอนคณิตศาสตร์ ที่ ม.อ.

Ico48

สวัสดีครับพี่เมตตา

       ตั้งแต่ผมกลับมาทางปัตตานีเคยติดต่อจะขออบรมการเขียนบล็อกมาแล้วเหมือนกันครับ ตอนนี้ก็มีคนหลายๆ คนสนใจที่จะเขียนครับ

      อีกอย่างหากมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างจริงจังในวงของพื้นฐานทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ก็คงจะช่วยกันมองและพัฒนาไปร่วมกันได้ครับ ในวิชาต่างๆ ที่มีปัญหาทางด้านการเรียนการสอน และหากท่านใดค้นพบบางวิธีอาจจะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้สอดรับกับคุณลักษณะของผู้เรียนของแต่ละวิชา แต่ละวิทยาเขตครับ ก็น่าจะเป็นผลดีครับ  ผมเองตั้งแต่กลับมามีเวลาน้อยที่จะได้เขียนบทความครับ เว้นแต่มีอะไรมากระตุกให้เขียนก็เขียนได้อีกครับ หากช่วยอะไรได้ก็ยินดีนะครับ

รูปร่างและโปรแกรมในแชร์ share.psu จะมีการอัพเกรตอีกไหมครับ ตามเวอร์ชั่นหลังๆ ของ Gotoknow นะครับ

ขอบคุณมากๆ นะครับ