นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไมต้องพิมพ์ URL ใหม่ทุกทีน่ะ History หายไปไหนกัน IE.8??

Ico48

เคยมีบันทึกเกี่ยวกับ foxmark อยู่แล้วที่

http://share.psu.ac.th/blog/siripong/1649

(^_^)

สงกรานต์