นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 องค์กรเรียนรู้และการบริหารความรู้:นบ.ม.อ.2สัปดาห์ที่ 6

Ico48

ไม่รู้จะเสริมอะไร

มัวแต่ฮาเหมือนกัน

ฟังบรรยายของอาจารย์แล้วรู้สึกอิ่มอย่างไงก็ไม่รู้

คำพูดของอาจารย์แต่ละคำคมกริบ มีอะไรให้คิดตลอด

"คำถามดี ๆ มักถูกคำตอบโง่ ๆ ทำลาย"

เอามาขึ้นบนเอ็มด้วยนะเนี่ย - - โดน