นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 องค์กรเรียนรู้และการบริหารความรู้:นบ.ม.อ.2สัปดาห์ที่ 6

Ico48

อ่านแล้ว ก็ยังฮา ^     ^

อ่านบันทึกของคนข้างหลัง ทำให้ผมรู้ว่า คนเราก็ซึมซับความรู้ได้ไม่เท่ากัน

ประเทศจีน เชิญศิลปินฝรั่งมาวาดรูปน้ำตกร่วมกับศิลปินจีน

ศิลปินจีนนั่งมองน้ำตกอยู่สามวันยังไม่เริ่มวาด

แต่ศิลปินฝรั่งวาดเสร็จภายในครึ่งวัน    

^        ^