นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "การสื่อสารเพื่อการบริหาร"

Ico48
ไทยมุง (Recent Activities)
06 September 2009 21:09
#48067

ผมก็เข้าเรียนช้า เลยไม่ได้รับทราบเรืองราวในย่อหน้าที่ 4-5-6 ประเด็นเรื่อง"ฟิลด์" ของวิทยากร เป็นประเด็นสำคัญที่ผมรับรู้ในช่วงแรกของการรับฟัง ช่วงแรกที่ได้รับฟังก็ไม่มี sheet เหมือนกัน 

ผมรับฟังโดยไม่ทราบหน้าที่การงานของวิทยากร ไม่ทราบถึงประสบการณ์งานบริหารของวิทยากร ความรู้สึกของผม คือหมอ ที่มาพูดเรื่องทฤษฎีการสื่อสาร

ผมจึงมีอารมณ์การรับสารที่ต่างจากคุณเมตตา

ในช่วง workshop 2: Sythesis ข้อ 7 มีโจทย์ว่า

"7. จัดงานมหกรรมใน มอ. มีรถติดตลอด จะสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกอย่างไรให้มาช่วย"

บังเอิญผมเป็นคนมาตอบ

กลับได้ feedback จากวิทยากรว่า วิทยากรหมายถึงหน่วยงานภายนอก "ใส่เกียร์ว่าง" ผมก็สงสัย ว่าตรงไหน ที่สื่อว่าหน่วยงานภายนอกใส่เกียร์ว่าง

อันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาของการสื่อสารของผู้บริหารเหมือนกัน