นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "การสื่อสารเพื่อการบริหาร"

Ico48
  • จ่ายค่าโฆษณา  ด้วยค่ะคุณ คนข้างหลัง
  • เป็น เอสเปสโซ 1 แก้ว
  • อิ...อิ...