นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร่วม share วงแชร์สีชมพู : มุมมองจาก รศ.ชาคริต ทองอุไร

Ico48

สวัสดีค่ะคุณไทยมุง

ไว้จะเปลี่ยนชื่อบันทึกเป็น วงแชร์สีฟ้า นะคะ ซึ่งคงจะง่ายกว่า เปลี่ยนสี theme

อิอิ