นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สุข--ขาอยู่หนใด

Ico48
  • พี่ขอเป็นเจ๊ดึงนะดวง....สำหรับดวง
  • ดันคงไม่ไหวจ้า
เนื้อหาเต็ม: สุข--ขาอยู่หนใด