นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน

Ico48

ที่อาจารย์หาหนังสือไม่เจอ ไม่ใช่ว่าอาจารย์บริจาคให้ห้องสมุดไปแล้วนะครับ ^_^

 

พอดีในห้องสมุดเราก็มี

http://opac.phuket.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=17139