นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การดูงานของงานหอพักนักศึกษา

Ico48

สวัสดีจ๊ะเห็นแล้วรูป อิจฉาจังเลยไม่ได้ไปด้วย ชึ่งไว้โอกาสต่อไปนะ  อยากจะเห็นรูปอื่นด้วยและอยากทราบข้อมูลอื่นๆด้วยที่ไปพบมา