นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เทศกาลประเมินผลการปฏิบัติงาน....กับเป้าหมายของกองฯ

Ico48

จริงด้วย "ลูกน้องทำไม่เข้าเป้าจัดการกับหัวหน้าได้เลย"....ฮิฮิ....แย้  ลูกน้องรอดตัวไป คราวนี้ละ....บอกไม่ได้ว่าจะทำอะไรให้ไปจัดการกับหัวหน้าดี