นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร่วม share วงแชร์สีชมพู : มุมมองจาก รศ.ชาคริต ทองอุไร

Ico48
ฟ้าใส [IP: 192.168.100.112]
25 สิงหาคม 2552 15:45
#47646

 วง share คณะวิทย์ เห็นแต่หลาน phatsuko (ลูกแม่อร) ที่ยังขยันอย่างสม่ำเสมอ คนเดียว (เสียดายนะ..P'แป๊ด)