นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เทศกาลประเมินผลการปฏิบัติงาน....กับเป้าหมายของกองฯ

Ico48
ผู้เคยใช้บริการ [IP: 117.47.180.148]
24 August 2009 22:36
#47625
เห็นด้วยกับผลการประเมินครับ  แก้ไขด่วน เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ